Sanering

Auktioriserade inom Asbest- och PCB sanering . Kontakta oss för att få hjälp med sanering i Stockholm.

TJÄNSTER

PCB-sanering & Asbestsanering

Rejcab AB utför auktoriserad PCB- och Asbestsanering. Vi tar hand om hela saneringsarbetet från första inventering och analys, till avslutad sanering och slutbesiktning. Vi utför sanering i Stockholm på både fastigheter och fartyg.

PCB tillhör gruppen miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och förbjöds 1972. Ämnet förekommer i olika typer av byggmaterial som exempelvis fogmassor, plastbaserade golvmassor, isolerrutor och kondensatorer avsedda för elapplikationer.

  • Vi tar hand om hela inventerings- & analysarbetet innan vi sanerar
  • Vi utför uppdraget och slutbesiktigar sedan arbetet

 

Behöver du hjälp med sanering?
Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig sanering

Fastighetsägare och PCB-sanering
För dig som är fastighetsägare, och äger hus som har byggts eller renoverats under perioden 1956 – 1973, är detta särskilt viktigt. Det här är en period då PCB användas i större grad. Därför behöver fastigheterna inventeras för att se om de är giftfria. Om analysen visar att förekomsten av PCB överskrider gränsvärdena föreslår vi en åtgärdsplan för PCB-sanering.

Myndighetsbeslut viktiga datum
Miljödepartementets förordning SFS 2007:19 (rev. 18 augusti 2010) bestämde att alla fastigheter byggda mellan 1956-1973 skulle inventeras för att undersöka förekomsten av PCB. Inventeringen skulle vara färdig senast 30 juni 2008. Fastigheter byggda 1956-1969 ska vara sanerade senast 30 juni 2014. Fastigheter från tiden 1970-1973 ska vara färdigsanerade senast 30 juni 2016. Det senare datumet gäller också för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973 samt om fog- eller golvmassan använts inomhus.

Vi har även lång erfarenhet och kunskap kring inventering och sanering av PCB- och Asbestsanering, och hanterar dagligen miljöpåverkande avfall. Därför kan du vara säker på att ditt projekt får en säker hantering, både för dig och miljön. Dessutom sker det givetvis efter gällande lagar.

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.