Blästring

Isblästring är skonsamt mot underlaget och mycket användbart vid bland annat brandsanering, mögelsanering samt i känsliga miljöer i exempelvis livsmedelsindustrin.

TJÄNSTER

Rengöring med kolsyreis är en relativt ny teknik med unika egenskaper som löser problem där andra metoder går bet. Isblästring påminner om sandblästring, men lämnar ingen restprodukt och bearbetar inte underlaget.

Så går rengöring med kolsyreis till
Risgrynsstora torrispellets skjuts i hög hastighet igenom ett jetmunstycke med hjälp av komprimerad luft. Temperaturen på pelletsen är cirka -79 C. När materialet man vill blästra bort (färg, smuts etc) träffas, krymper det blixtsnabbt av kylan och tappar sin vidhäftningsförmåga.
När isen kommer i kontakt med den varmare, underliggande ytan övergår isen till från fast form till gas – kolsyra. Kolsyra har åttahundra gånger större volym och ”spränger” bort den oönskade beläggningen.
Några material som metoden fungerar på är t.ex. Färg, olja & fett, asfalt & tjära, dekaler, sot, smuts & mögel och lim.

Endast resterna av det man blästrat bort behöver tas om hand, kolsyreisen lämnar inga restprodukter.

Behöver du hjälp med blästring?
Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig blästring

Fördelar gentemot traditionell rengöring med vatten

 • Elektriska komponenter kan tas i drift direkt, utan att först behöva torka.
 • Inga restprodukter.
 • Inget kontaminerat restmaterial (vatten, sand mm) i t ex radioaktiva miljöer.
 • Mycket effektivare mögel- och svampbekämpning samt minskad risk för återväxt (ingen tillförd fukt).

Fördelar gentemot konventionell blästring

 • Skadar inte den underliggande ytan.
 • Rengöringen kan praktiskt taget ske under drift.
 • Inga restprodukter.

Fördelar gentemot kemikalier och rengöringsmedel

 • Inga kostnader för deponering.
 • Helt miljövänligt.
 • Inga restprodukter.
 • Rengöring med torr-is

Blästring med torr-is eliminerar så många av de negativa effekterna som uppstår vid rengöring att det praktiskt taget betalar sig själv. För mögelsanering håller isblästring på att bli den allra bästa metoden. Detaljer och svåråtkomliga platser, där skrapning, slipning och annan mekanisk bearbetning inte är möjlig, går att komma åt med isblästring.
Påväxten på känsliga områden runt ventilation, rördragningar och elektriska installationer fås bort, utan att dessa skadas. Det är snabbt, säkert och utan restavfall. Ökning av produktiviteten gör totalkostnaden lägre. Mögelsporerna dör av den extremt höga temperaturen och återväxt förhindras. Den sanerade ytan lämnas helt torr.

Torr och Våt blästring

Blästring är ett effektivt sätt att grundligt avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar. Genom att använda sig av blästring, skapas mycket bra förutsättningar för inspektioner och att utföra ny ytbeläggning på objektet.
Blästring med sand utförs antingen som torr blästring eller som våt blästring. Blästring är tillämpbart på de flesta hårdgjorda ytorna.

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.