Om REJCAB

Rejcab är idag specialiserade inom rivning och byggnation Över 30 års samlad erfarenhet av branschen har gett oss erfarenhet att garantera hög kvalité på vårt arbete och vår service.

OM OSS

Vi är REJCAB

Företaget startades 1985 och idag har vi en personalstyrka på över 70 personer. Tillsammans har vi mer än 30 års erfarenhet av branschen. 

Vi värdesätter alla våra duktiga medarbetare och vår filosofi är att egen personal höjer kvaliteten. Rejcab arbetar endast med egen anställd arbetskraft som är utbildad efter våra önskemål och krav. Vår personalstyrka består av en kompetent mix av personer med bred blandning av olika, erfarenheter och utbildningar. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalité på våra tjänster.

Under våra uppdrag använder enbart rekommenderande maskiner, utrustning, skydd och tillvägagångssätt. Vi arbetar konstans med att förbättra vårt miljöarbete, med att exempelvis miljöfarliga material hanteras på rätt sätt. Säkerheten på våra arbeten är A & O i vårt arbete, både för våra medarbetare & kunder. För att våra kunder ska känna sig trygga i att anlita oss, inte bara innan och under arbetet utan även efteråt, lämnar vi alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten.

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett företag som jobbar med rivning, sanering, håltagning, stomkomplettering och undertak. Se vårt kompletta utbud av tjänster.