Miljö & Policy

OM OSS

Rejcab AB följer följande principer
Vi skall se miljö- kvalitetsförebyggande åtgärder som långsiktiga investeringar.
Vi skall ständigt förbättra vår miljö-/kvalitetsprestanda och uppfylla gällande lagar, myndighetsbeslut och andra krav.
Vi skall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljö och kvalitet och tar ansvar för sina produkters och tjänsters påverkan.

Förslag till miljö- kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
Vårt miljö-/kvalitetsarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade mål och handlingsprogram.

 

Behöver du komma i kontakt med Rejcab?

Andreas Laestander

VD

Arbetsmiljöpolicy
Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Rejcab AB skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.
OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.