Fogning

En väl utförd fogning är viktig för säkerheten. Våra tekniker har mer än 40 år i branschen med rätt kompetens och erfarenhet för att utföra alla typer av fogningar i miljöer som utsätts för hårda belastningar.

TJÄNSTER

Brandtätning och epoxifogningar är vanliga inslag i vårt dagliga arbete. En fogförstärkning i ett golv eller på en fasad likaså. Med en enkel fogning reparerar vi till exempel ett balkonggolv eller fogar vid nyproduktion.

Några vanliga områden där vi utför fogning:

  • Golv, badhus
  • Brandtätningar
  • Fasader
  • Industrilokaler

 

 

Behöver du hjälp med fogning?
Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig fogning

Brandtätningar
Dörrar, genomförningar måste tätas på ett korrekt sätt genom fogningen. Det är viktigt för att förhindra att en brand inte sprider sig i en byggnad. Brandtätningen förhindrar inte bara att eld och rök sprider sig, den gör också att tiden för att utrymma av byggnaden blir längre. Våra tekniker har rätt utbildning för att utföra brandtätningar som skapar maximal säkerhet.

Epoxifogning
Den här metoden används där det ställs väldigt höga krav på fogen. Det kan vara i simhallar, restaurangkök eller olika typer av industrilokaler. Helt enkelt i alla miljöer där fogen utsätts för extrem belastning. Vår personal har rätt utbildning och behörighet för att säkert kunna utföra alla typer av epoxifogningar.

Våra material
Vi använder endast material från kända leverantörer.

Huvudleverantör: Sika swe.sika.com

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.