Rivning

Rejcab är en rivningsentreprenör som klarar hela arbetet. Vi tar på oss små som stora uppdrag inom rivning i hela Stockholm/Mälardalen. 

TJÄNSTER

Rejcab är en komplett leverantör när det kommer till rivning. Vi utför många olika typer av rivningsarbeten åt våra kunder, som framförallt är inom bygg- och, fastighetsbranschen samt även  privatpersoner.

Vi tar hand om projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning. Vi har resurserna och kunnandet som garantera ett effektivt rivningsarbete, och behärskar alla de rivningsmetoder som krävs för att leva upp kundens behov och förväntningar. Vi river allt från mindre hus till kök fasader, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också även utföra ombyggnadsrivning vid större byggnadsprojekt.
Vid rivningar förekommer oftast mycket damm men genom att vi spärrar av området så kan vi använda dammfällor så minimerar vi risken för spridningen av dammet. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt för att inte tex större hyresgäster eller kunder.

Rejcab har lång erfarenhet samt kunskap inom rivningar från det ögonblick du som kund ger oss ett uppdrag tar vi fullt ansvar och driver projektet ända fram till slutbesiktningen.

Intresserad av rivning? Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig rivning

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.