Miljö & Policy

Rejcab AB följer följande principer
Vi skall se miljö- kvalitetsförebyggande åtgärder som långsiktiga investeringar.
Vi skall ständigt förbättra vår miljö-/kvalitetsprestanda och uppfylla gällande lagar, myndighetsbeslut och andra krav.
Vi skall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljö och kvalitet och tar ansvar för sina produkters och tjänsters påverkan.

Förslag till miljö- kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
Vårt miljö-/kvalitetsarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade mål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy
Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Rejcab AB skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.
Kontakta oss här så hör vi av oss

Rejcab erbjuder expertis inom
  • Injektering
  • Rivning
  • Sanering
  • Håltagning
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm