Vi lagar sprickor i din betongvägg

Behöver du hjälp med att laga sprickor i en betongvägg?
Välkommen att kontakta oss på Rejcab – vi har stor erfarenhet och kunskap att laga sprickor i betong med hjälp av injektering. Injektering är en enkel och smidig metod för att laga sprickor i en betongvägg eller någon annan betongkonstruktion. 

TJÄNSTER

Med hjälp av injekteringen kan vi hjälpa dig att skapa en säker och trygg konstruktion. Injektering är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att reparera eller renovera betong.

Tre starka skäl till att laga sprickor i betongväggar med injektion:

  • Betongen är sprucken och belastningen fördelas inte ordentligt
  • Betong som spricker riskerar att frysa sönder och bli instabil
  • Det har uppstått rost i armeringen

Injektering – effektivt mot sprickor i betongvägg

Vatten och fukt kan lätt tränga in i betong och skapa sprickor, vilket i sin tur kan leda till rost och fuktskador. Betongen riskerar då att förstöras och det kan även bildas rost på armeringen. Den typen av skador kan i värsta fall bli riskabla, då betongväggen inte klarar den belastning som den är avsedd för.

Intresserad av injektering?
Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

VD

Betong är hållbart men även detta tåliga material bryts ned med tiden. Därför är det viktigt att underhålla en betongvägg för att den ska få så lång livslängd som möjligt. Sprickor i betong är inget ovanligt men det kan orsaka problem om man inte åtgärdar dem i tid. Sprickor i en betongvägg eller någon annan betongkonstruktion kan leda till minskad hållfasthet i konstruktion och dessutom leda till bland annat armeringskorrosion. Därför är det viktigt att åtgärda sprickor i betong tidigt.

Viktigt att utreda sprickan ordentligt

Injektering är en mycket bra och smidig metod för att åtgärda sprickor i betong. Men det gäller att välja rätt metod – annars kan det bli problem. Innan vi väljer material för att täta sprickor måste man ta hänsyn till vilken typ av spricka det är och hur stor den är. Vi tar även reda på varför sprickan har uppstått – först därefter avgör vi vilket material vi använder för injekteringen. I första hand använder vi epoxi och polyuretan när vi injekterar betong. Men valet av material varierar förstås beroende på projekt och vilka önskemål kunden har.

Användbart i många konstruktioner

Injektering är en mycket effektiv och användbar metod för lagning av sprickor i betong. Den går att använda i parkeringshus, vattenmagasin, källare och husgrunder – vi har lagat sprickor i betongväggar i ett flertal olika bygg- och renoveringsprojekt.

Välkommen att kontakta oss på Rejcab – vi kan laga sprickor i din betongvägg med injektering!

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.