Vi lagar betonggolvet i ditt garage med injektering

Har betonggolvet i ditt garage drabbats av sprickor? Rejcab har lösningen!
Vi kan hjälpa dig att laga ditt betonggolv med injektering – en smidig och kostnadseffektiv metod som kommer ge ditt garagegolv ett längre liv.

TJÄNSTER

Betong är ett väldigt tåligt och långlivat material. Men även betong bryts ned med tiden och drabbas av fukt, sprickor och rost i armeringen. Ett garagegolv utsätts för en hel del under sin livstid och kommer förr eller senare att behöva repareras eller renoveras. Sprickor i betong är inget ovanligt men det kan orsaka en hel del problem om det inte åtgärdas i tid.

Fukt tränger lätt in i betongen

Låt oss laga ditt betonggolv i garaget med en injektering. Sprickbildningar, sättningar, otäta betongskarvar och fogar kan göra att fukt tränger in i betonggolvet. Detta kan i sin tur leda till rost- och fuktskador, förstörd betong eller korrosion på armering. Detta kan i värsta fall leda till att betongen inte håller för den belastning den var avsedd för.

Injektering av sprickor i betong är en specialvariant av limning och utförs antingen med epoxi eller polyuretan, Man pumpar in materialet i sprickor, som sedan limmar ihop de isärspruckna ytorna. När man gjort detta uppnås en statisk enhet vilket leder till en bättre stabilitet. Dessutom korrosionsskyddas eventuella exponerade eller frilagda armeringsjärn.

Intresserad av injektering?
Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig injektering

Starka skäl till varför man bör laga ett betonggolv med injektering:

  • Sprucken betong kan inte fördela den belastning som den är avsedd
  • Sprucken betong riskerar att frysa sönder
  • Armeringen kan drabbas av korrosion och därmed försvagas
  • Läckage

När vi lagar sprickor i betong med injekteringsmetoden använder vi kvalitativt och välbeprövat material från etablerade leverantörer. I huvudsak använder vi flytande polyuretan och epoxi till tätning och Sprickförsegling.

Viktigt att anlita erfarna yrkesutövare

Det är viktigt att du anlitar kunnig och erfaren expertis, annars kan det lätt bli fel. Väljer man fel metod eller material så kan det uppstå nya problem med hållfastheten. Det gäller därför att man tar hänsyn till vilken typ av spricka det är i garagegolvet, eller vilken typ av betongkonstruktion det handlar om. Det är dessutom viktigt att man tar reda på orsakerna till sprickorna innan man kör igång injekteringen. Först då kan man bestämma vilken typ av lagningsmaterial som passar bäst.

Har du problem med sprickor i betonggolvet i garaget? Välkomna att kontakta oss på Rejcab så kan vi hjälpa dig att laga sprickorna med hjälp av injektering.

OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.