Injektering Stockholm

Rejcab AB är ett företag som håller på med många olika typer av byggtjänster i Stockholm, bland annat injektering. Vi utför injektering på olika material såsom betong, men även på andra typer av material. Som företag har vi funnits sedan 1985 och sitter därför på över 30 års erfarenhet inom branschen.

TJÄNSTER

Att utföra tjänsten injektering innebär att man reparerar betong och ger en säker konstruktion till en byggnad. Just betongkonstruktioner som ligger under marknivå blir ofta utsatta för någon form av vattentryck och konstruktionen tenderar därför att bli rost- och fuktskadad. Detta kan innebära att betongkonstruktionen inte längre tål den belastning som den en gång var beräknad att hålla för. Detta kan leda till något som kan bli ett problem på många arbetsplatser och det är något som kallas bomgolv, vilket innebär att golvet förstärker alla ljud från bilar, lyftvagnar och annat i närheten. Dessa starka ljud kan vara både plågsamma och ohälsosamma. När detta sker är det också viktigt och framför allt nödvändigt att utföra injektering på betongen för att stabilisera grunden.

Material vi använder oss av när vi utgör injektering i betongen är alltid välbeprövade och från kända leverantörer. Det vi använder främst är flytande polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling.

Behöver du hjälp med injektering i Stockholm? Hör av dig till oss!

Andreas Laestander

Ansvarig injektering

Varför välja oss?

Med vår långa erfarenhet inom branschen har vi lyckats bli säkra, snabba och effektiva på de tjänster vi erbjuder. Vi har dessutom samlat på oss en certifiering inom just injektering, vilket är en trygghet för alla inblandade.

Vi använder oss enbart av egenanställd arbetskraft som alla är utbildade efter våra krav och önskemål och i dagsläget har vi 15-25 anställda här på Rejcab AB. Vi värdesätter vår personal väldigt högt och ser till att alla arbetar under bra omständigheter, liksom vi värdesätter miljön. Därför ser vi miljö- och kvalitetsförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar. Vi förbättrar därför ständigt vår miljö- och kvalitetsprestanda samt ser till att allt sådant är uppfyllt gällande lagar, myndighetsbeslut och andra krav. Vi går även ytterligare ett steg för att arbeta mot en bättre miljö och det gör vi genom att, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, alltid prioritera samarbeten med leverantörer som arbetar med miljö och kvalitet. Vi uppmuntrar dessutom förslag på miljö- och kvalitetsförbättrande åtgärder samt följer upp dessa – allt för miljön och våra anställdas arbetsmiljö så ni som kunder kan få så bra utförd injektering som möjligt.

Vi vill se alla våra anställda glada, trygga, och säkra samt att de trivs i sitt arbete. Vi vill också se att alla respekterar varandra samt känner sig respekterade av andra. Alla ska känna sig delaktiga hos Rejcab AB och att de har möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Det som gör oss lite mer omfattande och långsiktiga som företag är att vi är en entreprenör som klarar av samt utför hela arbetet. Vi tar hand om allt från projektering, miljöinventering, rivning och sanering till den slutgiltiga deponin och återvinningen. Vi lämnar dessutom alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten.

Andra tjänster hos oss

Utöver injektering utför vi på Rejcab AB många fler tjänster på fastigheter. Vi gör detta både för privatpersoner och företag och känner du att du skulle vara i behov av någon av dessa är det bara att fylla i formuläret här på hemsidan, så återkommer vi till dig. Nedan listas några av våra tjänster:

  • Rivning
  • PCB-Sanering
  • Asbestsanering
  • Undertak
  • Blästring
  • Fogning
  • Kolfiberförstärkning
  • Håltagning
OM OSS

Vi är REJCAB

Rejcab är ett komplett företag inom rivning och byggnation.  Inom rivning kan vi erbjuda rivning, sanering, håltagning och injektering. Undertak och stomkomplettering är några av våra expertområden när det kommer till byggnation. Företaget startades 1985 och har under åren vuxit till att idag ha ett 70-tal medarbetare.