Kolfiberförstärkning Stockholm

Kolfiberförstärkning Stockholm

Rejcab AB har funnits sedan 1986 och är det snabba och effektiva företaget som bland annat sysslar med kolfiberförstärkning i Stockholm. Vi har i dagsläget mellan 15 och 25 egenanställda på företaget som alla värderas väldigt högt, vilket innebär att alla vi anställer är utbildade efter våra önskemål och krav. Detta tillsammans med vår 30+ års erfarenhet gör oss till ett mycket pålitligt företag.

Andra tjänster, utöver kolfiberförstärkning, vi som företag erbjuder är rivning, sanering, underhållsservice, reparationsservice, ombyggnader, tillbyggnader, fogning, blästring, fasadrengöring och håltagning. Vi är alltså en entreprenör som klarar hela arbetet; från projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning.

Just när det kommer till kolfiberförstärkning, är vi stolta över att vara auktoriserade av leverantören Sika Sverige till att använda kolfiber. Det är en produkt som må vara lätt att applicera, men den kräver en extrem noggrannhet och flera mindre delmoment som gör den mindre lätt att hantera.

Kolfiberband passar väldigt bra för:

 • Ändrad last (såsom broar och lagerytor)
 • Ombyggnad (där existerande armering skärs sönder)
 • Skador (brand, armeringskorrosion, påkörning av pelare)
 • Konstruktionsfel

Varför just oss för kolfiberförstärkning?

Utöver vår långa erfarenhet, egenanställda arbetskraft och vår certifiering att använda kolfiberförstärkning, finns det många anledningar till att anställa oss:

 • Vi värderar miljö, kvalitet och säkerhet högt
 • Vi prioriterar samarbeten med leverantörer som arbetar med miljö och kvalitet
 • Förslag på miljö- och kvalitetsförbättrande åtgärder uppmuntras alltid och följs upp
 • Vår verksamhet kännetecknas av en god arbetsmiljö
 • Hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget
 • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap
 • Kolfiberförstärkning via Sika
 • Delaktighet och påverkansmöjlighet

Är du i behov av någon av våra tjänster, såsom kolfiberförstärkning, är du välkommen att fylla i en förfrågan under tjänsten i fråga här på hemsidan – så återkopplar vi till dig!

Kontakta oss här så hör vi av oss

Rejcab erbjuder expertis inom
 • Injektering
 • Rivning
 • Sanering
 • Håltagning
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm