Fogning

Fogning

En väl utförd fogning är viktig för säkerheten. Våra tekniker har mer än 40 år i branschen med rätt kompetens och erfarenhet för att utföra alla typer av fogningar i miljöer som utsätts för hårda belastningar. Brandtätning och epoxifogningar är vanliga inslag i vårt dagliga arbete. En fogförstärkning i ett golv eller på en fasad likaså. Med en enkel fogning reparerar vi till exempel ett balkonggolv eller fogar vid nyproduktion.

Några vanliga områden där vi utför fogning:

  • Golv, badhus
  • Brandtätningar
  • Fasader
  • Industrilokaler

Brandtätningar

Dörrar,genomförningar måste tätas på ett korrekt sätt genom fogningen. Det är viktigt för att förhindra att en brand inte sprider sig i en byggnad. Brandtätningen förhindar inte bara att eld och rök sprider sig, den gör också att tiden för att utrymma av byggnaden blir längre. Våra tekniker har rätt utbildning för att utföra brandtätningar som skapar maximal säkerhet.

Epoxifogning

Den här metoden används där det ställs väldigt höga krav på fogen. Det kan vara i simhallar, restaurangkök eller olika typer av industrilokaler. Helt enkelt i alla miljöer där fogen utsätts för extrem belastning. Vår personal har rätt utbildning och behörighet för att säkert kunna utföra alla typer av epoxifogningar.

Våra material

Vi använder endast material från kända leverantörer. Huvudleverantör: Sika swe.sika.com

Kontakta oss här så hör vi av oss

Rejcab erbjuder expertis inom
  • Injektering
  • Rivning
  • Sanering
  • Håltagning
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm